Privacybeleid

Aangepast op 15 maart 2024

Dit is de privacyverklaring van Teunissen + Berendse Holding bv, Teunissen + Berendse Berkel bv, Teunissen + Berendse Zevenbergen bv, Teunissen + Berendse Vlotlaan bv, Rijksstraatweg Den Hoorn bv, Eric Teunissen Vastgoed bv, Crezéelaan De Lier bv, Drive in Units Naaldwijk bv, Drive in Units Delft bv en Drive in Units Pijnacker bv (hierna te noemen: TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP). Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze websites www.teunissenberendse.nl. en www.driveinunits.nl. 

TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons verstrekt. 

Als u onze website bezoekt kan TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres 

Als u een overeenkomst met ons sluit kan TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw geboorteplaats
 • Uw nationaliteit
 • Uw beroep
 • Uw burgerlijke staat
 • Uw IP-adres
 • Uw e-mailadres
 • Uw IBAN-nummer
 • Uw telefoonnummer 

Waarom TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP gegevens nodig heeft 
TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van de bedrijfsvoering, in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP gegevens bewaart 
TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@teunissenberendse.nl. TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP bovenstaande niet naleeft.

Beveiligen 
TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@teunissenberendse.nl.

Wijzigingen 
TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Contactgegevens
TBH, TBB, TBZ, TBV, RSW, ETV, CDL, DIUN, DIUD en DIUP is als volgt te bereiken: 

Adres: Secretaris Verhoeffweg 19E, 2671 HT Naaldwijk 
Telefoon: 0174-640000 
E-mailadres: info@teunissenberendse.nl 

KvK-nummers:

Teunissen + Berendse Holding bv 27241871
Teunissen + Berendse Berkel bv 87391023
Teunissen + Berendse Zevenbergen bv 81276702
Teunissen + Berendse Vlotlaan bv 92100465
Rijksstraatweg Den Hoorn bv 88139956
Eric Teunissen Vastgoed bv 27172499
Crezéelaan De Lier bv 90185811
Drive in Units Naaldwijk bv 84268441
Drive in Units Delft bv 84268557
Drive in Units Pijnacker bv 81276796