Privacybeleid

Aangepast op 14 augustus 2019

Dit is de privacyverklaring van Teunissen + Berendse Holding bv, Teunissen + Berendse Heuldijk bv, Teunissen + Berendse Vastgoed Projecten bv, Schiekade Delft bv, Eric Teunissen Vastgoed bv en Lierweg De Lier bv (hierna te noemen: TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL). Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze websites www.teunissenberendse.nl. en www.driveinunits.nl. 

TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons verstrekt. 

Als u onze website bezoekt kan TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres 

Als u een overeenkomst met ons sluit kan TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw geboorteplaats
 • Uw nationaliteit
 • Uw beroep
 • Uw burgerlijke staat
 • Uw IP-adres
 • Uw e-mailadres
 • Uw IBAN-nummer
 • Uw telefoonnummer 

Waarom TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL gegevens nodig heeft 
TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van de bedrijfsvoering, in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL gegevens bewaart 
TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@teunissenberendse.nl. TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL bovenstaande niet naleeft.

Beveiligen 
TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@teunissenberendse.nl.

Wijzigingen 
TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Contactgegevens
TBH, TBHD, TBV, SKD, ETV en LWDL is als volgt te bereiken: 

Adres: Secretaris Verhoeffweg 19E, 2671 HT Naaldwijk 
Telefoon: 0174-640000 
E-mailadres: info@teunissenberendse.nl 

KvK-nummers:

Teunissen + Berendse Vastgoed Projecten bv 27341146
Teunissen + Berendse Holding bv 27241871
Schiekade Delft bv 65520653
Teunissen + Berendse Heuldijk bv 75093405
Lierweg De Lier bv 75481626
Eric Teunissen Vastgoed bv 27172499