Privacybeleid

Aangepast op 28 mei 2018

Dit is de privacyverklaring van Teunissen + Berendse Holding bv, Teunissen + Berendse Vastgoed Projecten bv, Schiekade Delft bv, Forest Vastgoed Ontwikkeling bv, BRED Builders bv en Eric Teunissen Vastgoed bv (hierna te noemen: TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV). Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze websites www.teunissenberendse.nl. en www.driveinunits.nl. 

TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons verstrekt. 

Als u onze website bezoekt kan TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres 

Als u een overeenkomst met ons sluit kan TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw geboorteplaats
 • Uw nationaliteit
 • Uw beroep
 • Uw burgerlijke staat
 • Uw IP-adres
 • Uw e-mailadres
 • Uw IBAN-nummer
 • Uw telefoonnummer 

Waarom TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV gegevens nodig heeft 
TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van de bedrijfsvoering, in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV gegevens bewaart 
TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@teunissenberendse.nl. TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV bovenstaande niet naleeft.

Beveiligen 
TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@teunissenberendse.nl.

Wijzigingen 
TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Contactgegevens
TBH, TBV, SKD, FO, BRED en ETV is als volgt te bereiken: 

Adres: Secretaris Verhoeffweg 19E, 2671 HT Naaldwijk 
Telefoon: 0174-640000 
E-mailadres: info@teunissenberendse.nl 

KvK-nummers:

Teunissen + Berendse Vastgoed Projecten bv 27341146
Teunissen + Berendse Holding bv 27241871
Schiekade Delft bv 65520653
Forest Vastgoed Ontwikkeling bv  27194437
BRED Builders bv 27175865
Eric Teunissen Vastgoed bv 27172499

Teunissen + Berendse Vastgoed Projecten bv: 27341146
Teunissen + Berendse Holding bv: 27241871 
Schiekade Delft bv: 65520653
Forest Vastgoed Ontwikkeling bv: 27194437 
BRED Builders bv: 27175865 
Eric Teunissen Vastgoed bv: 27172499